Online teksten zoals blogs, nieuwsberichten en webpagina’s worden vaak betreurend slecht gelezen. Maar geef de moed vooral niet op! Met een paar simpele tips krijg je de aandacht van jouw lezer wél te pakken.

Ken je dat: schrijf je een blog waarin je een life changing inzicht deelt, zwoeg je tot in de late uurtjes om het verhaal krachtig uiteen te zetten, en dan… leest niemand het. Teleurstellend. Toch is je boodschap echt de moeite waard! Dus waarom wordt het dan niet goed gelezen?

Daar is een logische verklaring voor: online lezen mensen niet echt, ze zoeken informatie.

Andere uitgangspunten

De manier waarop we op school hebben leren schrijven – en dat gebeurt tegenwoordig nog steeds zo – is gebaseerd op het idee dat je tekst wordt afgedrukt op papier. Voor lezen vanaf een beeldscherm gelden echter hele andere uitgangspunten. Behalve dat mensen online primair informatie zoeken, zijn er nog vele andere verschillen. Zoals deze:

  • Een tijdschrift of boek lezen is rustgevend, ook voor de ogen. Lezen vanaf een beeldscherm is juist vermoeiend. Het wordt de ogen al snel teveel, er is behoefte aan meer rustpunten.
  • Offline lezen we lineair, online volstrekt willekeurig; onze ogen vliegen alle kanten op. Ziet de online lezer een woord dat zijn interesse wekt, dan begint hij op die plaats te lezen.
  • Offline zie je snel hoe lang het artikel ongeveer is. Online heb je geen idee, misschien trapte je in clickbait en moet je straks nog doorklikken. De online lezer is kritisch en zoekt continu houvast.

Zo pakt je online tekst alle aandacht

Deze verklaringen zijn je wellicht al bekend, maar nu volgt de vertaalslag. Dit inzicht heeft namelijk vergaande gevolgen voor hoe je een tekst online aanbiedt. Hierbij de belangrijkste vijf op een rij:

  1. Maak meteen duidelijk wat er te lezen is. Geef in de inleiding een beknopte conclusie of deel de kern van je betoog. In vaktermen heet dit front loading; je valt met de deur in huis. Dit moet ons Nederlanders toch aanspreken?
  2. Structureer je verhaal. Hak je tekst in logische brokken en geef ze een tussenkop die zegt waar het over gaat. Zorg voor ritme, waarbij onderdelen ongeveer even lang zijn. En gebruik nummering of opsomming waar mogelijk. Dat geeft houvast.
  3. Creëer rust. Hou de alinea’s kort, noem niet meer dan één bite sized argument (dit heet chunking). Plaats een witregel tussen de alinea’s. Ook opmaak geeft rust: een schreefloos lettertype, overal dezelfde regelafstand, donkere tekst op een effen lichte ondergrond.
  4. Maak het makkelijk om te lezen. Schrap elke zin die en ieder woord dat niet strikt noodzakelijk is. Less is more, echt waar. Formuleer in actieve vorm en gebruik eenvoudige woorden. Sleutelwoorden kun je markeren, zolang het geheel maar rust blijft uitstralen.
  5. Zorg dat de titel weergeeft waar de tekst over gaat. Het liefst zelfs wat het de lezer oplevert als hij jouw tekst gaat lezen (daarom schrijf ik de titel vaak als laatste). Gebruik dus geen cliché of metafoor, maar zeg waar het op staat. Daarmee pak je de aandacht.

Focus op de boodschap

Klinkt simpel toch? Vergis je niet, het is nog niet eenvoudig hier allemaal rekening mee te houden wanneer je een artikel schrijft. Het is namelijk al lastig zat om je punt te maken en dat ook nog eens goed te beargumenteren. Daar sla je de spijker op z’n kop. Want los van alle opbouw en bovenstaande schrijftips is het toch ‘the message that matters most’. Focus dus vooral op wat je wilt vertellen. Er zijn genoeg professionals die je kunnen helpen die boodschap helder op te schrijven, en die ook nog eens denken aan de persona’s en de customer journeys. Ik doe dat bijvoorbeeld met alle plezier.

Deel dit artikel
Meer artikelen lezen?

Lees nu ook onze andere artikelen om op de hoogte te blijven.