shutterstock_586826375In 2017 hebben we alvast kunnen wennen aan de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt: de werkgeversmarkt is veranderd in een werknemersmarkt. Vooral in de IT-markt worden de tekorten aan gekwalificeerd personeel nijpend. Reden voor veel organisaties om zich te focussen op arbeidsmarktcommunicatie en te zorgen voor een sterk employer brand. Maar waar begin je? Hieronder volgt een high-level stappenplan voor de inrichting van een passend arbeidsmarktcommunicatieplan.

1) Identify

Bij het opbouwen van een sterk employer brand is het essentieel om te weten aan wie je dit moet gaan communiceren en wat zij belangrijk vinden bij het zoeken naar een baan. Een goed vertrekpunt is daarom het opstellen van een candidate persona per functie. Dit is een profiel van de ideale kandidaat voor openstaande vacatures, waarin staat wat de kandidaat drijft, wat hij belangrijk vindt in een baan en waar hij op zoek gaat naar een nieuwe baan.

2) Strategize

In stap twee is het belangrijk om de doelen te bepalen en hoe je gaat bereiken. Het verrichten van een nulmeting is hierbij een goede zet. Hoeveel sollicitanten zijn er bijvoorbeeld in heel 2017 organisch binnengekomen? En hoeveel fte heb je nodig om de benodigde capaciteit in 2018 in te vullen?
Daarnaast is dit de fase waarin de visie en missie van het bedrijf doorvertaald worden in een sterk employer brand. Zo onderscheidt Rijkswaterstaat zich door de leus ‘Werk mee aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland’. Dit onderscheidende punt kan het verschil maken voor een sollicitant.

Doel, doelgroep en key message helder? Dan is het tijd om een geïntegreerd communicatieplan op te stellen, volgens de vier pijlers: Paid, Earned, Shared en Owned, beter bekend als het PESO-model. Welke pijler is het meest effectief voor het overbrengen van welke informatie? Veel organisaties zetten bijvoorbeeld de Paid-optie al goed in: een betaalde vacature op Linkedin. Wat goed is om je af te vragen: hoe kunnen we onze doelen bereiken met de inzet van de andere onderdelen van het PESO-model?

3) Execute

Execute! Hier is de fase aangebroken waarin je aan de slag gaat met de uitvoering van het geïntegreerde plan. Denk hierbij aan het opstellen van een passende werken-bij-pagina (Owned), het uitzetten van goed afgestemde vacatureteksten (Paid), het delen van inspirerende case studies over projecten (Shared), het schrijven van een blog met dé tien redenen waarom iemand bij bedrijf X moet komen werken (Owned), meedoen aan beste werkgever-awards (Earned), bloggen (Owned en Earned) en niet te vergeten: vloggen!

4) Measure

Een goed employer brand is de beste langetermijnstrategie voor het vinden van de ideale kandidaten. Echter is het opstarten van een initiatief als arbeidsmarktcommunicatie een project waar resources voor moeten worden vrij gemaakt. Dus ook de opbrengst is erg belangrijk. Daar komt de nulmeting weer om de hoek. Wat zijn de effecten na een jaar? Hoeveel mensen kenden het bedrijf ten tijde van de nulmeting en hoe is dit veranderd? Komen er meer kandidaten naar de organisatie toe? Andere kpi’s die goed gemeten kunnen worden, zijn bijvoorbeeld: retentie,  het aantal ambassadeurs, activiteit van collega’s en share-of-voice op social media en bijvoorbeeld het aantal open sollicitaties.

Met een sterk, geïntegreerd arbeidsmarktcommunicatieplan is het ook voor kleinere organisaties mogelijk om de beste talenten binnen te halen. Dan wordt de strijd om talent met Google en Facebook er eentje die je kan winnen!

Deel dit artikel
Meer artikelen lezen?

Lees nu ook onze andere artikelen om op de hoogte te blijven.