Amsterdam – Duurzaamheid is de grootste uitdaging van de volgende industriële revolutie. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘From Traditional Businesses to Sustainable Businesses’ van NTT DATA, een van de tien grootste IT-dienstverleners ter wereld. Om hierin de juiste beslissingen te nemen, is het van belang dat organisaties milieugerelateerde data meer gaan inzetten in het besluitvormingsproces.Het rapport brengt de kansen in kaart van organisaties die overstappen op duurzame productiemodellen, als antwoord op wet- en regelgeving vanuit de Europese Commissie. Zij kunnen daarbij aanspraak maken op gelden uit het economische steunpakket NextGen dat bestemd is voor een flexibele en effectieve energietransitie.

Het onderzoek wijst erop dat het niet gaat om het reduceren van de impact van menselijke activiteiten op het ecosysteem. Het is juist zaak deze impact op een positieve manier om te buigen. Het rapport zet de belangrijkste aspecten uiteen van een strategie voor de transformatie van het bedrijfsleven, gebaseerd op duurzaamheid als een economische en welvaartsfactor. NTT DATA stelt in dit kader de ontwikkeling van een tweeledig businessmodel voor, dat rekening houdt met zowel de impact van het milieu op bedrijven als de impact van bedrijven op het milieu.

Gegevensanalyse als katalysator voor transformatie
Overstappen van ‘business as usual’ naar duurzaam ondernemen vraagt om een aantal ingrijpende veranderingen ten aanzien van:

  • Het meten van risico’s;
  • Het inspringen op kansen;
  • Het beheren van informatie;
  • Het nemen van beslissingen die bijdragen aan nieuwe financieringsmodellen en investeringsstromen.

De focus van het voorstel van NTT DATA ligt op het beheer en het potentieel van milieudata als katalysator van transformatie. Het doel is om een data governance-model te ontwikkelen dat als leidraad dient om duurzaamheidsambities op alle niveaus van de organisatie vorm en inhoud te geven. Om dit te illustreren trekt het rapport de vergelijking met steenkool. Dit mineraal vormde de fossiele brandstof die fungeerde als katalysator voor de transitie naar een moderne omgeving, hoewel die schadelijk was voor het milieu. Nu is het data die ons in staat stelt om ons te ontwikkelen tot een kennismaatschappij en een veel duurzamere economie.

Bedrijven die inzetten op het verbeteren van de monitoring en traceerbaarheid van informatie en beslissingen nemen op basis van data, automatisering en artificial intelligence profiteren daarmee niet alleen van efficiëntere bedrijfsprocessen. Zij beschikken daarmee ook over het beste instrument om greenwashing te vermijden.

Het data governance-model dat door NTT DATA wordt voorgesteld, heeft als doel om robuuste, relevante en praktisch toepasbare indicatoren te identificeren voor het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van een businessmodel. Op deze manier kunnen organisaties zorgen voor efficiënter management, hun waarde vergroten, makkelijker financiering verkrijgen, hun operationele kosten reduceren, de productiviteit opvoeren en een goede reputatie opbouwen door tegemoet te komen aan de eisen van een steeds kritischer en veeleisender markt.

Alonso Domínguez, partner en head of Green Deal & sustainable engineering bij NTT DATA: “Ons doel is om milieuadvies en technische diensten aan te bieden die relevante technologische oplossingen integreren. Onze klanten kunnen op die manier een geïntegreerd framework opzetten dat de transparantie en corporate governance naar een hoger niveau tilt. Dit draagt tevens bij aan betere operationele en accountingdata. Zo kun je als organisatie bij je besluitvorming rekening houden met de gevolgen en de risico’s.”

Het rapport ‘From traditional businesses to sustainable businesses’ kan hier worden gedownload.

Deel dit artikel
Op zoek naar meer persberichten?

Hieronder vind je de twee meest recente persberichten.