Na een groot succes vorig jaar organiseert Luzac nu voor het tweede jaar het alternatief voor bijles: de Luzac Bootcamps, voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs die hulp kunnen gebruiken bij leerachterstanden. Tijdens de bootcamps spijkeren leerlingen in één dag hun kennis bij van het specifieke onderwerp dat zij lastig vinden.

Luzac biedt bootcamps voor de vakken:

  • Wiskunde: van basisvaardigheden als herleiden tot differentiaalrekening en statistiek
  • Scheikunde: van mol berekeningen tot zuren en basen
  • Natuurkunde: van magnetische & elektrische velden tot alle krachten

De bootcamps vinden plaats in Den Haag, Hilversum, Rotterdam en ’s-Hertogenbosch, in de maanden maart en mei. Meer informatie is hier te vinden: https://www.luzac.nl/diensten/bootcamps/

Combinatie van uitleg en break-outsessies
De bootcamps vinden plaats op vrije dagen, zoals een zaterdag of in de vakantie. Tijdens de bootcamp wordt er de hele dag gefocust op het specifieke thema waar de leerling moeite mee heeft. De uitleg begint bij de kern en vervolgens worden alle bijbehorende onderdelen stap voor stap behandeld. Daarna voert de leerling verschillende opdrachten uit in een kleine break-outsessie, samen met een vakexpert. De uitleg en opdrachten worden afgewisseld met pauzes en leuke activiteiten zoals tafeltennis en VR-games.

Inkoop door middelbare scholen
Naast deelname op particuliere basis, kunnen middelbare scholen ook bootcamps inkopen voor hun leerlingen. Dit kan door leerlingen aan te melden voor de reeds geplande bootcamps op een Luzac-vestiging of Luzac verzorgt een bootcamp op de specifieke middelbare school, in de weekenden of op studiedagen. Op deze wijze kan Luzac als partner voor de flexibele schil fungeren. Scholen kunnen hiervoor hun NPO-gelden inzetten.

Quintijn Schenkel, Operationeel Manager Luzac: “De bootcamp focust zich op het wegwerken van hiaten die leerlingen hebben opgelopen in de lesstof. We zien dat het goed werkt om dan één dag lang te werken aan het herstellen van dat hiaat. Waar leerlingen met reguliere bijles steeds iedere week een uurtje uitleg krijgen, hebben wij nu de tijd om terug te gaan naar het totaalplaatje en van daaruit de leerling stap voor stap te begeleiden door alle onderdelen van de lastige lesstof. En met succes: aan het eind van de dag zeggen leerlingen zo goed als altijd: “Is dit het? Dit kan ik nu gewoon”. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar heel blij van word.”

Luzac voldoet aan eisen van onderwijsinspectie
Luzac is de grootste aanbieder van particulier middelbaar onderwijs en moet als instelling voldoen aan de eisen van De Inspectie van het Onderwijs, iets wat reguliere bijlesinstituten niet hoeven. De bootcamps voldoen vanzelfsprekend ook aan deze eisen.

Deel dit artikel
Op zoek naar meer persberichten?

Hieronder vind je de twee meest recente persberichten.