Doet deze kop jouw hart sneller kloppen? Wellicht kun je mij dan vertellen wat er staat. Natuurlijk heb ik een idee wat de woorden los van elkaar betekenen, want ik word doodgegooid met een veelvoud van zulke termen. Veel tech companies voeren bijvoorbeeld in hun pr-strategie ‘de’ digital transformation als talking point. Zodra tijdens een meeting of een call de term digital transformation valt verslapt mijn aandacht. Waarom? Er wordt niets gezegd wat ik nog niet gehoord heb, en tegelijkertijd heb ik geen idee wat digital transformation echt inhoudt.

Dit komt omdat (tech)bedrijven begrippen vanuit de Engelse taal klakkeloos over nemen en er een (nog groter) containerbegrip van maken. Met die terminologie hopen ze op een stukje van de taart van de concurrent, terwijl het er juist om draait een eigen taart te maken. Om een duidelijke, heldere en inspirerende boodschap over te brengen is het, zeker in de pr, belangrijk om origineel en concreet te zijn. In het Nederlands, want dat verbindt, blijkt uit onderzoek.

Word geen cliché

Voor het gemak blijven we bij het voorbeeld van digital transformation, maar het kan net zo goed een ander begrip zijn uit een andere sector. Tijdens een meeting waar digital transformation aan bod komt, vraag ik weleens wat het eigenlijk betekent. Gek genoeg kan niemand het me echt uitleggen en verzandt men in nog vagere business termen, die in willekeurige volgorde achter elkaar geplaatst haast een mooie volzin lijken te vormen (zie kop). Begrijp me niet verkeerd; als techbedrijf is het goed om over de technische kant van je product of dienst te praten. Maar doe dat dan ook echt, en blijf weg van de containerbegrippen die alle concurrenten zich zonder succes proberen toe te eigenen. Word geen cliché, zoals zij, en weet waar je over praat.

Praat Nederlands met me

In het SCP-rapport ‘Denkend aan Nederland’ dat laatst verscheen, werd de Nederlandse taal (nipt voor Koningsdag) genoemd als belangrijkste item dat Nederlanders bindt. Item ja, het staat er echt. Nu doe ik aan public relations, en is het lastig dit te verkopen, maar ik pleit er voor zo dicht mogelijk bij de Nederlandse taal te blijven. Waarom? Omdat de lezer dit begrijpt en hij er een connection mee voelt. Nu hoor ik je bijna denken dat dit per doelgroep verschilt, en dat klopt, en soms ontkom je niet aan bepaalde termen. Toch is het de zaak om je boodschap zo helder en eenvoudig mogelijk te presenteren. En het is de taak de pr-adviseur om een ingewikkelde boodschap te transformeren (ja, echt) naar begrijpelijke taal, met de meeste impact. Dit wordt vaak vergeten. Bovendien is het nu eenmaal een feit dat Engelstalige begrippen sneller een containerbegrip worden, wellicht omdat ze verder van onze moedertaal af staan. Ga maar eens na hoeveel gemakkelijker het voelt om tegen iemand I love you in plaats van Ik hou van jou te zeggen.

Wees geen naprater

Wil je aandacht generen voor je bedrijf? Blijf weg van Engelstalige (en uiteraard de Nederlandstalige) containerbegrippen en durf origineel te zijn. Taal is hetgeen wat ons bindt: wees als bedrijf daarom zorgvuldig met je woordkeuze, wees geen naprater en blijf bij je eigen kern, niet bij die van de concurrenten.

Deel dit artikel
Meer artikelen lezen?

Lees nu ook onze andere artikelen om op de hoogte te blijven.