Over Enable-U

Met de komst van Cloud en mobiele apps neemt de complexiteit van het IT landschap toe. Er komen er steeds meer informatiestromen bij en er ontstaan steeds meer afhankelijkheden tussen systemen. Enable-U is een innovatief bedrijf dat, met specialistische kennis en software, inzicht en controle geeft in de complexe samenhang van softwarefuncties (services) over verschillende softwaresystemen heen. Hierdoor stellen we andere organisaties in staat om snel en eenvoudig innovatieve toepassingen te ontwikkelen die gebruik maken van bestaande en nieuwe softwaresystemen.

Enable-U biedt grip op digitale informatiestromen, zowel binnen als tussen organisaties. Sinds 2006 heeft Enable-U al meer dan tweehonderd organisaties in binnen- en buitenland ‘enabled’. Met expertise op het gebied van onderlinge afhankelijkheden, lifecycle management van services, beveiliging van services en data, en effectief management van Service Level Agreements is Enable-U de integratiepartner van publieke en commerciële organisaties.