Amsterdam – Een op de zeven (14%) Nederlanders met een niet-kantoorbaan* voelt zich niet gewaardeerd door zijn werkgever. Redenen hiervoor lopen uiteen. Zo denkt 62 procent dat zijn werkgever hem of haar beschouwt als wegwerpartikel of als een tijdelijk hulpmiddel. Ook zorgen het regelmatig ontvangen van kritiek (19%) en de overtuiging dat niet wordt geloofd dat iemand het werk daadwerkelijk kan (11%) ervoor dat werknemers zich ondergewaardeerd voelen. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx, leider in Workforce Management (WFM) oplossingen, onder bijna 1.200 Nederlanders met een niet-kantoorbaan.

Medewerker kaart problemen niet graag aan
Medewerkers met een niet-kantoorbaan voelen zich er niet prettig bij om met hun manager te praten over problemen die voortkomen uit de werkomstandigheden. Zo geeft de helft aan liever niet met zijn werkgever of manager te praten over de impact die arbeidsomstandigheden hebben op hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Bijna vier op de tien (38%) heeft het niet graag over de negatieve gevolgen die het werkrooster teweegbrengt in hun privéleven.

Ontevredenheid leidt tot ontslag
Bijna de helft (46%) van de mensen met een niet-kantoorbaan overwoog ooit om hun baan te verlaten vanwege ontevredenheid over de werkomgeving. Drie op de tien zegt ooit ontslag te hebben genomen omdat roosters niet lang genoeg van te voren werden verstrekt, waardoor het moeilijk was om werk en privé in balans te houden. Dertig procent van de ondervraagden verwacht hun huidige werkgever binnen een jaar te verlaten. Van hen is twee derde (66%) overtuigd dat er genoeg werkgelegenheid is op basis van zijn of haar huidige vaardigheden.

Maarten de Boo, Head of Workforce Optimization bij Quinyx: “Werknemers met een niet-kantoorbaan vinden het lastig om te praten over de impact die hun werkrooster heeft op hun privéleven of gezondheid. Hoewel de meesten momenteel nog tevreden zijn, kunnen slechte werkomstandigheden er wel toe leiden dat ze op zoek gaan naar een andere baan. Voor organisaties is een gezonde werkomgeving waarin open communicatie de basis vormt daarom de sleutel tot succes. Onderschat daarbij het belang van flexibele en geoptimaliseerde roosters niet. Als werkgever pluk je de vruchten door medewerkers de juiste tools aan te reiken waarmee zij eenvoudig kunnen communiceren en inzicht krijgen in de planning. Een tevreden personeelsbestand betekent immers tevreden klanten, tevreden managers én een gezond bedrijf.”

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
* Dit zijn mensen die het grootste gedeelte van hun dag niet achter een bureau werken. Denk aan mensen werkzaam in de horeca, retail of gezondheidszorg.

Over het onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd door Pollfish in opdracht van Quinyx tussen 24 maart en 20 mei 2021. In totaal zijn er 11.100 werknemers met een niet-kantoorbaan van achttien jaar en ouder uit tien verschillende landen (VS, VK, Canada, Australië, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken) ondervraagd, waarvan 1.199 Nederlanders. Respondenten zijn onder andere werkzaam in de zorg, logistiek, detailhandel en horeca.

Share this article
Op zoek naar meer persberichten?

Hieronder vind je de twee meest recente persberichten.