De meeste mensen kennen Raet van de salarisstrook, want daar liggen de roots van de organisatie.

Case video
Case video

De opdracht

Raet wil echter haar bekendheid als HR-dienstverlener vergroten en de positionering als autoriteit op het gebied van loonverwerking verstevigen. Prinsjesdag is hiervoor de perfecte gelegenheid. Op deze dag kan je bij uitstek laten zien dat je nauwkeurig weet wat de effecten op het nettoloon zijn van de aangekondigde wet- en regelgeving.

De oplossing

Om op te vallen tussen het mediageweld en een groot bereik te realiseren hebben we een online game bedacht en gelanceerd. In ‘Raet Prinsjesdag’ kon men raadsels invullen die betrekking hadden op Prinsjesdag. Op basis van een uitgebreide media-analyse zijn op voorhand veel jaarlijks terugkerende issues geïdentificeerd en verwerkt in de raadsels. Tijdens de campagne is de link tussen Prinsjesdag en Raet nog sterker gemaakt door de data uit de game in te zetten om media actief te benaderen.

Dankzij de slimme inzet van gamification en PR wordt Prinsjesdag nu door de consument, de journalist en het bedrijfsleven gelinkt aan de dienstverlening van Raet. Een resultaat waar we super trots op zijn!

Het persbericht

Om op te vallen onder het journaille is het persbericht met de verwachtingen van Nederlanders persoonlijk overhandigd aan de top parlementaire en economiejournalisten. Dit deden we in het traditionele welbekende houten koffertje. Hiermee hadden we de aandacht te pakken. Dit momentum is vervolgens benut door op Prinsjesdag de aangekondigde wet- en regelgeving door een rekenteam te laten doorrekenen naar het nettosalaris. Middels een persbericht over de daadwerkelijke effecten hebben we journalisten hiermee relevante informatie kunnen bieden die tot dat moment alleen nog in onbegrijpelijke, ambtelijke taal uit monden van ministers kwam. De game werd veranderd in een online rekentool. Hiermee kunnen Nederlanders eigenhandig nauwkeurig berekenen wat hun toekomstig salaris wordt op basis van de aangekondigde wet- en regelgeving.

Het resultaat

Raet op een ludieke, luchtige, maar begrijpelijke manier linken aan een ingewikkelde en ambtelijke, maar zeer belangrijke dag: het was nogal een uitdaging. Toch hebben Raet en Marcommit in een zeer kort tijdbestek van slechts 3 weken ervoor gezorgd dat de complexe troonrede een concrete vertaling werd naar de eigen portemonnee, waarbij Raet zich ontpopte als autoriteit en raadgever. Door blind te vertrouwen op de gekozen strategie hebben we verbluffende resultaten weten te bewerkstelligen. Een groot groot bereik, het creëren van buzz en kennisdeling waren cruciaal in de vernieuwende en creatieve aanpak. Voor deze aanpak stapten Marcommit en Raet buiten de gebaande paden en kozen voor een interactieve online game. Hierin combineerden we op een gewaagde manier zowel de oppervlakkige als de inhoudelijke kant van Prinsjesdag: dé manier om iedereen te betrekken.

Deel deze case
Meer cases

Bekijk nu ook onze andere cases om op de hoogte te blijven.